education

“หากวันนี้เราไม่สร้างพื้นฐานทางการคิดให้เด็ก ต่อไปน่าห่วงว่า ถ้าเด็กไม่รู้จักคิด หรือมีการพัฒนาต่อยอดแล้วในอนาคตเราจะมีอะไรรองรับเหตุการณ์กระแสโลกในวันข้างหน้าได้ ป่วยการที่เราจะมีเด็กจบเกียรตินิยมเยอะ เป็นแชมป์โอลิมปิกวิชาการได้เหรียญทองมากมาย แต่คิดนำความรู้ไปใช้ต่อยอดไม่เป็น การเรียนต้องสอนให้คิด นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่เพียงท่องจำ นำไปสอบ ฉะนั้นเมื่อถูกสอนให้จำสมองของเราก็จะคิดได้แค่นี้” – ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

credit : http://thaireform.in.th/reform-path/join-the-reform/39-2009-11-25-04-20-51/819-2010-03-20-05-44-09.html