วิธีป้องกัน virus แบบ 100%

Rule 1: USE COMMON SENSE
Rule 2: USE COMMON SENSE
Rule 3: See rule 1
Rule 4: See rule 3

หรือ ใช้ ubuntu
ubuntu.com
ubuntuclub.com