kaizo mario world

ผมเคยเล่นเกมส์นี้ด้วยจิตใจระทึก
เล่นได้ประมาณ 10 นาทีก็เลิกเล่น
ผมงง มาก ว่าจะต้องข้าม เหวยาวๆได้ยังไง (วิธีการข้ามคือ กระโดดเหยียบลูกระเบิดไปเรื่อยๆ)
เกมส์อื่นๆว่าโหด+ยาก ผมคิดว่ายังไงๆ ก็คงไม่ โหด+ยาก เท่าเกมส์นี้

ซึ่งถ้าท่านผู้อ่านดูจากวีดีโอจะพบว่า
1. ต้องใช้ความคิดอย่างมากในการเดิน
2. เล่นรอบแรกยังไงๆก็ไม่ผ่านแน่นอน
3. ดักทางผู้เล่น เหมือนแกล้งกันยังไงยังงั้น
4. ความเป็นไปไมไ่ด้ คือความเป็นไปได้  

 

อันนี้ pro เล่นครับ

อยากลองเล่นจะทำยังไง ?

download rom files

ใช้ emu ของ snes เล่นนะครับ

แล้วจะรู้ว่านรกมีจริง