longhorn concept 2003

ยอมรับว่าเห็นครั้งแรก แล้ว อึ้ง ทึ่ง เสียว
ก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาให้ใช้งาน
แต่…

ปีนี้ 2009 แล้วนะ – -*

One response to “longhorn concept 2003”

  1. ThAniK says:

    มันกลายเป็น concept ลมๆแล้งๆไปแล้วพี่ M$ มันไม่ทำ

    ถ้าให้เลือกกับ Vista ผมเลือก Longhorn !!

    Vista $uck