love

ความรัก ทำให้คนอายุลดลง 10 ปี
ถ้าเรามีความรัก หลายๆ ครั้ง เราก็ไม่แก่เลยซิ ?

ปล. ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักแบบหนุ่มสาวเท่านั้น อาจเป็นครอบครัว พี่น้อง ว่ากันไป

|