Me Myself and You.

มีคนถามผมเสมอๆว่า

“ทำอย่างไรให้คบกับแฟนนานๆ”

มีคนกล่าวว่า ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพัน
ภาพนี้คือ คำตอบของคำถามข้างบนครับ