msn messenger virus [part 2]

ด้วยความช่วยเหลือ จาก virustotal.com
ผมก้ได้ข้อมูลมาจำนวนหนึ่ง

 virustotal.com  เป็น เว็บที่ ตรวจดู ไฟล์ที่เราส่งขึ้นไปว่า มันเป็น ไวรัสหรือไม่ ?
เป็น เว็บที่ดีมากๆเลยครับ bookmark เก็บไว้เลย

ผลการตรวจแบบละอียด 

ช่วงนี้ไวรัสแพร่กระจายผ่าน msn messenger ไวมากเลยครับ
รักษาเนื้อ รักษาตัวน้องๆ windows ของ ท่านๆ ไว้ให้ดีๆนะครับ

บุญรักษา