เจ้าหญิงคนต่อไป

เนิ่นนานที่ฉันยังแปลกใจ เหตุใดเจ้าหญิงต้องรอเจ้าชาย

nern-naan tee chan yang bplaek jaihet dai jaao ying dtong ror jaao chaai

For a long time I was confused, why did a Princess have to wait for a Prince?

 

แล้ววันหนึ่งตัวฉันได้มีโอกาสได้เดินเข้าไป

laew wan neung dtua chan daai mee oh-gaat daai dern kao bpai

Then one day, I had the chance to walk into.

 

ข้างในปราสาทที่มีเจ้าหญิง ถูกขังอยู่บนหอคอย

kaang nai bpraa-saat tee mee jaao yingtook kang yoo bon hor koi

Inside a castle with a princess, locked in a tower.

 

ด้วยเวทมนตร์ที่เหมือนไม่มีเหตุผล ของใครสักคน

duay wet mon tee meuan mai mee het ponkong krai sak kon

By magic that didn’t seem to have any reason, by someone,

 

และต้องทุกข์ทน จนกว่าที่จะมีใคร ใครสักคน

lae dtong took tonjon kwaa tee ja mee kraikrai sak kon

And she must suffer there, until there will be someone, someone.

 

ต้องทนอีกนานแค่ไหน ต้องทนอีกนานเท่าไหร่

dtong ton eek naan kae naidtong ton eek naan tao-rai

How long must she wait? How long must she wait?

 

แล้ววันหนึ่งก็มีเจ้าชาย ที่ไม่เกรงกลัวกับอันตราย

laew wan neung gor mee jaao chaaitee mai greng glua gap an-dtraai

Then one day, there came a Prince, who was not afraid of danger.

 

กวัดแกว่งดาบคู่กาย หมายจะทำลายคำสาป

gwat gwaang daap koo gaaimaai ja tam laai kam saap

Swinging his beloved sword, hoping to break the spell.

 

ทันใดที่เจ้าหญิงได้ยินดังนั้น ก็วิ่งออกไปที่ริมระเบียง

tan dai tee jaao ying dai yin dang nangor wing ok bpai tee rim ra-biang

As soon as the Princess heard, she ran to the balcony.

 

หวังเพียงที่จะได้พบ เจ้าชายที่รอมาแสนนาน

wang piang tee ja daai popjaao chaai tee ror maa saen naan

Hoping only to find the Prince she has waited so long for.

 

การรอคอยคงจบวันนี้ พอทีกับความทรมาน

gaan ror koi kong jop wan neepor tee gap kwaam tor-ra-maan

The waiting time should stop today, enough with all the suffering.

 

เจ้าหญิงรอคอยเจ้าชายอยู่บนนี้

jaao ying ror koi jaao chaai yoo bon nee

The Princess is waiting for the Prince up here,

 

รอคอยเจ้าชายมาเนิ่นนานเต็มที

ror koi jaao chaai maa nern-naan dtem tee

been waiting for so long.

 

วันนี้จะเป็นวันสุดท้าย วันที่เวทมนตร์หมดความหมาย

wan nee ja bpen wan soot taaiwan tee wet mon mot kwaam maai

Today will be the last day, the day when the magic will lose its meaning.

 

วันที่จะไปจากหอคอยนี้ได้ ขึ้นอยู่กับเจ้าชาย

wan tee ja bpai jaak hor koi nee daaikeun yoo gap jaao chaai

The day that she leaves this tower is up to the Prince.

 

เจ้าชายรูปงามไม่กลัวปีศาจร้าย มีทั้งกายและใจที่เข้มแข็ง

jaao chaai roop ngaam mai glua bpee-saat-raai mee tang-gaai-lae-jai tee kem kaeng

The handsome Prince was not afraid of the demon, he has a strong body and heart.

 

ปีศาจร้ายกำลังเริ่มอ่อนแรง ถูกแทงเข้าตรงกลางหัวใจ

bpee-saat-raai gam-lang rerm on raeng took taeng kao dtrong glaang hua jai

The demon is weakening, stabbed in the center of the heart.

 

เจ้าหญิงตะโกนเธอรออยู่บนนี้

jaao ying dta-gone ter ror yoo bon nee

The Princess screams that she is waiting up here.

 

เจ้าชายแหงนมองขึ้นมาในทันใด

jaao chaai ngaen mong keun maa nai tan dai

The Prince looks up at that moment.

 

ปีศาจร้ายยังไม่ทันจะสิ้นใจ ลอบทำร้ายเจ้าชายในทันใด

bpee-saat-raai yang mai tan ja sin jai lop tam raai jaao chaai nai tan dai

The demon was not dead yet, it attacked the Prince by surprise.

 

และแล้วเรื่องราวมันเริ่มเลวร้าย จากรอยยิ้มที่เคยมีเริ่มจางหาย

lae laew reuang raao man rerm leo raai jaak roi yim tee koie mee rerm jaang haai

And things started to get worse, the smile that was there started to fade.

 

เลือดไหลซึมออกจากกาย เจ้าชายทรุดลงตรงพื้นดิน

leuat lai seum ok jaak gaai jaao chaai soot long dtrong peun din

Blood started seeping through his body, the Prince fell down to the ground.

 

เจ้าหญิงนิ่งไปในทันใด เจ้าหญิงจะทำอย่างไรต่อจากนี้

jaao ying ning bpai nai tan dai jaao ying ja tam yaang rai dtor jaak nee

The Princess froze immediately, what should the Princess do now?

 

เจ้าหญิงจะทำอย่างไรต่อไปดี เมื่อไม่มีเจ้าชาย

jaao ying ja tam yaang rai dtor bpai dee meua mai mee jaao chaai

What should the Princess do now, without her Prince?

(Interlude)

 

เจ้าหญิงจะไม่รอคอยเจ้าชายแล้ว จะไม่รอคอยอยู่บนนี้

jaao ying ja mai ror koi jaao chaai laew ja mai ror koi yoo bon nee

The Princess won’t wait for the Prince anymore, she won’t just wait up here.

 

จะข้ามกำแพง เพื่อจะไปหา เจ้าหญิงกำลังจะไปหา

ja kaam gam paeng peua ja bpai haa jaao ying gam-lang ja bpai haa

She will cross the fence, to go find, the Princess is on her way to find.

 

กำลังจะเดินทางข้ามนภา ไปหาเจ้าชาย

gam-lang ja dern taang kaam na-paa bpai haa jaao chaai

She’s going to cross the sky, to go find her Prince.

 

และเรื่องนี้ก็เดินมาจนวันสุดท้าย ไม่เหลือเจ้าหญิงเจ้าชายแล้ว

lae reuang nee gor dern maa jon wan soot taai mai leua jaao ying jaao chaai laew

And this story goes on to the last day, there’s no more Princesses or Princes.

 

ไม่เหลืออะไร นอกจากตัวฉัน ที่ยืนมองดูอยู่บนนี้

mai leua a-rai nok jaak dtua chan tee yeun mong doo yoo bon nee

Nothing left but myself that’s looking from up here.

 

อยู่บนหอคอยที่ไม่มีทางออก ไม่มีทางออก

yoo bon hor koi tee mai mee taang ok mai mee taang ok

Up on this tower with no escape (exit), no escape.

 

ฉันเป็นเจ้าหญิงคนต่อไป……

chan bpen jaao ying kon dtor bpai . . . . . .

I am the next princess….

 

ฉันเป็นเจ้าหญิงคนต่อไป……

chan bpen jaao ying kon dtor bpai . . . . . .

I am the next princess….

 

ฉันเป็นเจ้าหญิงคนต่อไป……

chan bpen jaao ying kon dtor bpai . . . . . .

I am the next princess….

 

ฉันเป็นเจ้าหญิงคนต่อไป……

chan bpen jaao ying kon dtor bpai . . . . . .

I am the next princess….

 

ฉันเป็นเจ้าหญิงคนต่อไป……

chan bpen jaao ying kon dtor bpai . . . . . .

I am the next princess….

 

ฉันเป็นเจ้าหญิงคนต่อไป……

chan bpen jaao ying kon dtor bpai . . . . . .

I am the next princess….

 

เนิ่นนานที่ฉันยังแปลกใจ เหตุใดเจ้าหญิงต้องรอเจ้าชาย

nern-naan tee chan yang bplaek jaihet dai jaao ying dtong ror jaao chaai

For a long time I was confused, why did a Princess have to wait for a Prince?

|