The Red Dress Boutique

The Red Dress Boutique มี 156,000 Followers ในอินสตาแกรม … แบรนด์นี้ทำยอดขายจาก Social Media เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงปี…

Posted by Shakrit Chanrungsakul on Sunday, March 22, 2015

ด้านล่างเป็น comment ของคุณ shakrit ที่ต่อเนื่องกันครับ

1. เป็น First Mover … ฮาร์เบอร์พยายามเข้ามาสู่ Facebook ตั้งแต่ปี 2005 และพยายามสมัคร Account ด้วยแบรนด์ของร้านแต่ถูกแบนถึงสามครั้ง (เนื่องจากขณะนั้นไม่อนุญาตให้สร้างธุรกิจบนเฟสบุ๊ก จนถึงปี 2007 จึงจะมีการอนุญาตให้สร้าง Business Page ได้) … จังหวะที่สหรัฐเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ก็เป็นช่วงเวลาที่ Social media เข้าไปมีบทบาทมากในการลดภาระในการทำการตลาดให้กับแบรนด์

2. Take a Big Leap … เราไม่รู้หรอกว่าที่ทำไปจะใหญ่แค่ไหน เรารู้แค่ว่าต้องลงมือทำให้ได้เพราะมันจะพาเราไปข้างหน้าแน่นอน

3. Be Genuine … เธอเป็นแบรนด์แรก ๆ ที่ใช้นางแบบสมัครเล่นที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย และถ่ายภาพแบบ Outdoor เพื่อให้เห็นว่าถ้าใส่ในชีวิตจริงจะเป็นยังไง … I do a lot of photography by myself แน่นอนว่าเจ้าของมักจะต้องทำเองเกือบทุกอย่างในช่วงปีแรก ๆ

4. It’s all about engaging … ทุกภาพถูกติดตามและวิเคราะห์ว่าขายได้มั้ย ถ้าชิ้นนี้ขายไม่ได้ทันทีเธอจะถ่ายใหม่ด้วยการเปลี่ยนมุมกล้อง … เธอบอกว่าการแก้ไขเปลี่ยนมุมกล้องให้ดีขึ้นมักจะส่งผลให้ยอดขายกลับมาสูงขึ้นทันที … “ร้านส่วนใหญ่เขาไม่ทำแบบนี้” เธอย้ำ

5. Social media doesn’t sleep … เธอเปิดบัญชี Pinterest และลุยต่อทันที
https://www.pinterest.com/Shopreddress/

6. Information is gold … เธอรู้ว่าลูกค้าแฟชั่นต้องการสิ่งใหม่ที่สุดอยู่เสมอ … การอัพเดทกับเธอด้วยการถ่ายรูปและรายละเอียดของสินค้าในวันที่เธอไปซื้อของเข้าร้านคือแหล่งข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ทำให้สินค้าถูกสั่งหมดเกือบทันทีที่โพสท์ขายจริง … เธอทำแม้กระทั่ง VIP Page เพื่อให้ลูกค้าประจำลงทะเบียนเข้ามาติดตามและพูดคุยอย่างใกล้ชิดมาก ๆ

7. Service, Service, Service … โดยเฉพาะในทุกกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ, Make sure ว่า Bad comments จะไม่ถูกลบ … “ลูกค้าคนอื่นควรจะได้เห็นว่าเรารับมือและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องอย่างไร”

8. Thank you, in personal way … เธอส่งการ์ดขอบคุณให้ลูกค้าทุกราย เธอบอกว่ารายใหญ่จะไม่มีวันสู้เธอได้ด้วยสิ่งนี้

detected non-optimal RAID status

หลังจากที่เราติดตั้ง debian ลงใน vmware แล้ว ส่วนมากเราจะเจออะไรแบบนี้

/var/log/messages

db mpt-statusd: detected non-optimal RAID status

วิธีแก้ ง่ายๆครับ

# /etc/init.d/mpt-statusd stop
# echo RUNDAEMON=no > /etc/default/mpt-statusd

CentOS7 httpd MySQL PHP memcached SElinux

/omg

CentOS7 minimal

httpd
# yum install httpd
# systemctl start httpd.service
# systemctl enable httpd.service

firewalld
# firewall-cmd –zone=public –add-service=http –permanent
# firewall-cmd –zone=public –add-service=https –permanent
# firewall-cmd –reload

mariadb
# yum install mariadb-server mariadb
# systemctl start mariadb.service
# systemctl enable mariadb.service
# mysql_secure_installation

php
# yum install php php-mysql php-gd php-pear php-mbstring php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap curl curl-devel
# chcon -R -t httpd_sys_content_t /home/sourcode/domains/sourcode.net/public_html
# systemctl restart httpd.service

memcached
# yum install php-pecl-memcached memcached
# vi /etc/httpd/conf.d/php.conf

#
# Apache specific PHP configuration options
# those can be override in each configured vhost
#
# php_value session.save_handler "files"
# php_value session.save_path "/var/lib/php/session"
php_value session.save_handler "memcached"
php_value session.save_path "127.0.0.1:11211"

# setsebool -P httpd_can_network_memcache 1
# getsebool httpd_can_network_memcache

# vi /etc/httpd/conf.d/sourcode.conf

</VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot "/home/sourcode/domains/sourcode.net/public_html"
<Directory "/home/sourcode/domains/sourcode.net/public_html">
Require all granted
</Directory> 
ServerName sourcode.net
ServerAlias www.sourcode.net
ErrorLog “/var/log/httpd/sourcode.net/error_log”
CustomLog “/var/log/httpd/sourcode.net/access_log” common
<VirtualHost>

# end

หมูทอดน้ำปลา